Dette tener kommunetoppane i Nordhordland og Gulen