Ola Braanaas har bygd opp Firda Seafood Group frå botnen av, og held fram med å ekspandere selskapet. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Investerer ein milliard i nye prosjekt

Firda Seafood Group har planar om fleire satsingar som kan gje 40 nye arbeidsplassar i Gulen.