Dette kan Bergen gjere dersom nabokommunane seier nei til byvekstavtalen