Desse har søkt på stillinga som avdelingsleiar i tenestområdet psykisk helse- og rus (abo)

To kvinner og to menn har søkt på jobben som avdelingsleiar knytt til heildøgnsbemanna butilbod i samband med psykisk helse og rus i Alver kommune.

  • Erik Støverud

Les hele saken med abonnement