Desse har søkt på stillinga som avdelingsleiar i tenestområdet psykisk helse- og rus (abo)

To kvinner og to menn har søkt på jobben som avdelingsleiar knytt til heildøgnsbemanna butilbod i samband med psykisk helse og rus i Alver kommune.

Den som får jobben som avdelingsleiar knytt til heildøgnsbemanna butilbod vil ha arbeidsplass ved Røsvikdalen omsorgsbustad pluss i Knarvik (bildet) og på Manger ved Radøy interkommunale busenter. Foto: Erik Støverud

  • Erik Støverud

Les hele saken med abonnement