Til våren blir det byggestart på ny veg mellom Marås-Soltveit