Fedje blir pilot i prosjekt som skal få fleire til å bu i distriktet