Glede i kommunen - får nesten halv million til trafikkprosjekt