Høgsterett avslår anken om senteravgift

  • Knarvik Senterforening får ikkje medhold i anken sin. Dommen frå Gulating lagmannsrett blir difor ståande.
Bli abonnent og les videre

Strilen i éin månad for 1 krone.

Uavgrensa tilgang til alt innhald.

Utan bindingstid.

PRØV NO

Deretter kr 159,-/mnd. Utan bindingstid.