Egon-Andre Albertsen og Joachim Taule under ein bil som skal få sauefeittsbehandling. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Smører bilane med sauefeitt mot rust

– Vi køyrer i ei saltsuppe halve året, og det ser vi veldig godt på bilane vi får inn til reparasjon. Det er trist å sjå korleis to år gamle bilar ser ut på undersida.