– Heldigvis ingen andre av skulane i Alver som har så høgt sjukefråvær