Nesten dobling av psykiatrioppdrag frå 2016 til 2020