Strilen fekk vere med Per Ole Ekker hos frivilligsentralane Alver (Knarvik, Frekhaug, Manger) og kultursjef Eirik Bouwer Utne i Alver kommune på ei orientering då den nye foreiningsportalen blei lansert.

– Det er eit yrande frivilligliv i kommunen, og me håpar at organisasjonane vil fylle ut så mykje informasjon som mogleg, seier Ekker optimistisk.

Per Ole Ekker håpar organisasjonar i Alver kommune no vil nytte seg av den nye foreiningsportalen. Foto: Erlend Kristiansen

Stadig under utvikling

Han understrekar at portalen er under stadig utvikling, og at enkelte element kan endre seg. Til dømes er organisasjonar som har «Nordhordland» i namnet ikkje under Alver, eller andre stader om ein sorterer på geografi, men dette kan den einskilde organisasjonen fikse sjølv.

– Dei vil få tilsendt ein kode, slik at dei kan endre den informasjonen dei vil, etter eige ønskje.

PS: Også Gulen frivilligsentral har oppretta foreiningsportal.

Hårete mål

Målet til portalen er å ha ein stad mellom 90 til 100 prosent riktig informasjon om alle organisasjonane.

– Det er eit hårete mål, for eg veit at det er mykje informasjon som må på plass. Samstundes er eg klar over at dei alt har mykje på seg, og at det å krevje noko ekstra ikkje er enkelt. Men eg skal jobbe med organisasjonane, seier Ekker.

Kultursjef i Alver kommune, Eirik Bouwer Utne, var med på møtet måndag, og likte det han såg. Foto: Pressefoto/arkiv

Aktivitetskalender

Testkommunen «Heim», som vart brukt på pressedemonstrasjonen, hadde over 90 prosent informasjon, og såg imponerande ut.

Eit element som kan vere interessant å trekkje fram, er aktivitetskalenderen. Dersom alle er flinke til å få inn informasjon, kan det bli ein grei plass å samle informasjon.

– Korleis blir dette med aktivitetskalenderen, som Alver kommune har?

– Det stemmer at også Alver kommune har ein aktivitetskalender, men me håpar organisasjonane også brukar denne. Dette er ei side for organisasjonane, der all info er samla. Målet er å få mest mogleg informasjon, seier Ekker.

Heller ikkje Utne hadde nokre baktankar med at det blei ein ny kalender, men det blei litt snakk om korleis ein kan gjere det på best mogleg måte. Også Strilen har tenkt i dei baner, men landa på Facebooksida «Det skjer i Nordhordland», mellom anna fordi Alver kommune hadde ein variant.

Så får me sjå korleis den nye løysinga blir mottatt av organisasjonane. Men det å ha info om kva for organisasjonar som rører seg i Alver, noko som er rundt 600 i talet, skal bli spennande å følgje med vidare på.