Planane til Romarheim AS har skapt uro hos mange naboar. No har saka tatt ei ny vending.

Det er i dette område like aust for fv. 565 at ein har hatt planar om etablering av eit reinseanlegg. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Det har vore stort engasjement etter at det blei kjend at enteprenøren Romarheim AS ville etablere reinseanlegg.

  • Erlend Nordland Kristiansen
  • Kjell Arne Steinsvik

No har selskapet komme med ei ny melding til naboane.

Les hele saken med abonnement