Bruene i kommunen krev dyr utbetring – ei har alvorlege skadar som kan føre til nedsett bereevne