Eksplosiv inntektsvekst: Resultatet før skatt auka med 150 millionar

Årsrekneskapen for 2021 er offentleg. Driftsresultatet til fiskeribedrifta med adresse i Gulen stoppa på 151 millionar kroner.

.

Les hele saken med abonnement