Dykkar i Mastrevik: Evy Valaker, Sjur Hopland, Roger Remme, Sandra Spjeld, Øystein Vågenes, Jan Olav Hauge og Martin Vabø Rønhovde. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Ryddar sjøbotnen for gamle synder

Fleire tonn med skrot og teiner har vorte plukka opp frå havbotnen i Nordhorland til no i år.