Raymond Dale og Olav Torheim meiner at staden skal førast tilbake slik han var, eller bli betre. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Kommunen sette opp lys til seg, men ikkje til innbyggjarane

Kommunen har sett opp lys på sine eigedomar. Men dei vil ikkje sette opp att lysa for innbyggjarane, som kommunen tok ned då dei skulle fikse vegen. Årsaka er at reglane er endra.