– Me har aldri omsett så mange eigedommar i Nordhordland som i fjor