Brannen i Knarvik: Avventar avklaring frå krimteknisk