Skiltskanna 4000 bilar – tolv bilar blei kravd avskilta