Juksa med meldekort – fekk utbetalt meir enn 140.000 kr