Sender Ostereidet-elevar på heimeskule: – Me har gjort ei risikovurdering