Har finansiert tømmeanlegget for bubilar sjølv i mange år. No håpar dei kommunen vil støtte