Ungdomskrim aukar – slik skal politiet snu utviklinga

Tal frå politiet viser at det er ein auke i barne- og ungdomskriminaliteten. I Hordaland er Meland ein av tre kommunar som peikar seg ut.

Tala frå politiet er tydelege: Det er ein auke i barne- og ungdomskriminalitet, der nye fenomen oppstår og endrar seg raskt.

Les hele saken med abonnement