Slik førebur kommunen seg på opning av barnehagar og skular