Då Ketil Hindenes i Austmarka på Radøy vart pensjonist, bestemte han seg for å engasjera seg meir i ei av hjartesakene sine. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Ketil kjempar for «dei papirlause»

Ketil Hindenes har engasjert seg for papirlause flyktningar i Noreg. – Folk blir sjokkerte når dei forstår kva forhold dei lever under, seier han.