I Alversund får barna gratis mat og leikar på 17. mai