Dømt til fengsel etter å ha krasja med motorsyklist