Bergen, Alver og andre kommunar går saman om tiltak