Produksjonen er ekte handverk. Her er dagleg leiar Hugo Ulvatn med ei splitter ny not som gjerast klar til utskiping til ein av kundane. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Bedrifta som ikkje flaggar ut

– Det har alltid vore eit spørsmål om kor lenge vi kan halde ut mot konkurranse frå India og Kina, men vi har klart det.