15 år gamal jente skal ha blitt angripen og skamslått av jentegjeng