Den omdiskuterte lærarsaka var tema i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet i Alver ønskjer meir informasjon om korleis Alver/Lindås kommune har handtert to hendingar som skjedde ved Knarvik ungdomsskule våren 2019. Foto: Anne-Lise Nordpoll (arkiv)

– Eg har lese brevet, og eg må seia at det inneheld sterke påstandar. Det er alvorlege påstandar som kjem fram både i brevet og gjennom media. Denne type saker er skadelege for heile skulesektoren, sa Arild Tveranger.

  • Anne-Lise Nordpoll

Kontrollutvalet i Alver diskuterte korleis dei skal handtera brev dei har fått om sakene frå Knarvik ungdomsskule.

Les hele saken med abonnement