Trudde han fekk løyve til å bygge ut. 20 år etter kan saka hamne i retten