Reagerer på forslag frå rådmannen om avlastingstenesta

Forslaget til vedtak om at Kvasten avlastingsheim skal auke med tre plassar til åtte, får Knudsen til å steile.

– Avlasting skal vere tilnærma så nært ei familie som mogleg. Når ein då plasserar åtte barn med spesielle behov samla, seier det seg sjølv at det kan bli problematisk.

Les hele saken med abonnement