Kabelferja vil gå oftare så lenge vegen er rasstengt