Steinar Hunskår har ikkje berre teke til seg kunnskap – han har også formidla kunnskap gjennom heile sin karriere. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Kunnskapsformidlaren

Steinar Hunskår sine bøker har vore med å lære opp ein heil generasjon legar i Noreg. No trappar han ned mot pensjonisttilværet, men han har framleis mykje att å formidle.