Seks koronasmitta elevar på vgs – 32 sett i karantene