Buing mot planane om kloakkreinseanlegget: – Det er ein skandale