Omdiskutert vassbehandlingsanlegget framleis ikkje i vanleg drift