Satsa hardt på å få like mange menn og kvinner med drosjeløyve – har førebels enda i seks bryllaup