– Skal ein drive gard, er me avhengige av ei fungerande veterinærvaktordning, seier gardbrukar Olav Myhr. Foto: Jorunn Undheim Nilsen

Aldri ein kjedeleg dag på veterinærvakta

– Diverre er det mange som misbrukar veterinærane si tid. Det kan gå ut over liv og helse til sjuke dyr, fortel veterinær Hallgrim Andersen frå Seim veterinærkontor.