Høyland Auto har selt verkstaden

– Me har gjort det me meiner er best for kundane, seier Marith og Arve Haugen.

– Å vera frittståande verkstad har blitt vanskelegare fordi nye bilar krev stadig meir teknologi. Difor har me lenge snakka med Frydenbø om eit tettare samarbeid. Dessutan er me ikkje ungdommar lenger, forklarer Marith og Arve som begge er blitt 66 år gamle.

Å leggja ned verkstaden har aldri vore tema.

Les hele saken med abonnement