Her kjem motorsykkelkortesjen over Nordhordlandsbrua. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Følgde gravferda på nett og frå motorsykkelsetet

Berre 25 personar fekk vere i kyrkja, men mange hundre følgde gravferda til Sigmund Larsen.