Johannes H. Fosse i flyvåpenet. Foto: Privat

Dramatisk flyåtak for 80 år sidan

– For dei som var midt oppe i det, var det ein kamp for liv og død.