utd1.jpg
utd 6.jpg
utd 8.jpg
utd 12.jpg
utd 7.jpg
utd 9.jpg
utd 13.jpg
utd 4.jpg
utd 2.jpg
utd 5.jpg

Dei er på den store Yrkes— og utdanningsmessa, der ein kan få informasjon frå utdanningsinstitusjonar, bedrifter, kommunar og andre som står på stand for å marknadsføra seg.

Målet med messa er at det skal bli enklare for skuleungdom å velja skuleplass og framtidig yrkeskarriere. Samtidig kan arbeidsgjevarar knyta viktige kontaktar med tanke på å rekruttera framtidig arbeidskraft.