Må sone etter køyretur i Alver: – Tilfeldig at ikkje køyringa førte til trafikkuhell