Ny kraftline gjennom Alver. Vil hente inn meir kunnskap