– Det viktigaste er å ta vare på familie og skuleelevar