Gamleskulen syng på siste verset – snart kjem leikeplass og amfi