Dei er unge og dei er brør - no satsar begge på landbruk